Referencie | Videá | Kontakty

Kontakt

902 303 104

Home  /  Tejpovanie

O TEJPOVANÍ

ZATEJPOVAŤ, OTEJPOVAŤ, ... SKRÁTKA ZALEPIŤ :) !

Kinesiotaping, tejpovanie, taping, kineziotejping, zatejpovať, otejpovať...Aj s takými termínmi sa dnes môžeme stretnúť a všetky v podstate vyjadrujú to isté. Slováci sú v poslovenšťovaní cudzích slov veľmi vynaliezaví a nápadití. Ešte pred pár rokmi by ale nikto netušil, čo sa chystáte urobiť keď niečo, resp. niekoho "zatejpujete". V súčasnosti si ale už pod slovom "tape" málokto (z odboru) predstaví pásku do audio a video prehrávačov. Ani ja sa v tomto texte takými páskami zaoberať nebudem, ale priblížim tu problematiku fixačného tejpovania a kinesiotapingu v zmysle olepovania ľudského tela páskami ("tejpami") s terapeutickým zámerom.

 

 

FIXAČNÝ, PEVNÝ TAPE A TAPING


fixačné tejpyFixačné tejpovanie u nás zakotvilo už pred približne troma desiatkami rokov a mnoho terapeutov a masérov naň stále nedá dopustiť či  už pre silu zvyku, osvedčenia sa fixačného tejpovania v praxi alebo pre neznalosť kinesiotapovania...Nech už je ako chce, oproti kinesiotapingu sa dnes javí fixačné tejpovanie ako metóda obsolentná.


Pevné tejpy sme vždy registrovali ako biele pásky z látkových materiálov. V súčasnosti ale existujú v mnohých farebných podobách. Laik by sa tak mohol pomerne jednoducho pomýliť, pretože má často za to, že biele tejpy sú fixačné a tie pružné farebné, na kinesiotapovanie. Fixačný tejp využíva vo svojich technikách základných "otočiek", na ktoré sa potom tejpy určené k stabilizácii segmentu uchycujú a tiež na nich končia. Oproti kinesiotapu totiž fixačný tape nedrží dobre na koži a preto je nevyhnutné kotviť tape na tape. Ďalším znakom a v podstate rozdielom od kinesiotapingu je, že k zatejpovaniu pohybového segmentu, napr. členkového kĺbu spotrebujete až desaťkrát viac materiálu a väčšinou pod fixačný tape potrebujete ešte molitanový podtejp. Významným rozdielom medzi oboma uvedenými metódami je fakt, že fixačným tapom dosahujeme len jedného efektu – spevnenia, fixácie (účinky kinesiotapu viz. nižšie). Fixovať môžeme kĺby či svalové skupiny, a to u zdravých jedincov v zmysle ochrany najexponovanejších častí tela alebo po úraze ako sekundárna prevencia ďalšej traumatizácie. Nevýhodou pevného tejpovania je určite nemožnosť dlhodobejšieho nosenia a výrazné obmedzenie krvnej a lymfatickej cirkulácie. Pevný tape totiž nemá zo svojej materiálovej podstaty schopnosť prispôsobiť sa pohybu. Pri aplikácii pevného tejpu sa vyvarujte jeho lepeniu priamo z kotúča, tým by ste ošetrovanú oblasť doslova uškrtili – tejp je nutné lepiť na kožu voľne. Fixačný tejp je bez diskusie vhodnou voľbou namiesto ortéz u stavov, kde je indikované fixovať a zároveň zachovať určitú úroveň pohybu.

 


KINESIO TAPE, KINEZIOLOGICKÝ TAPE A KINESIOTAPING


kinezio tejpyPacienti a klienti k nám do ordinácie prichádzajú často s dlhotrvajúcimi problémami a my si potom lámeme hlavu, ako im čo najlepšie a najefektívnejšie od ich trápenia uľaviť...Pomocou kinesiotapu sme schopní rôzne ťažkosti výrazne eliminovať alebo celkom odstrániť. Pre väčšinu terapeutov a lekárov je predsa najväčšou odmenou, keď pri otázke: "Tak ako sa cítite od poslednej terapie, zmenilo sa niečo?", nedostanú odpoveď: "Nič sa nezmenilo..." alebo nedaj Bože: "Je to ešte horšie..." Kinesiotape často používam vo svojej praxi ako doplnok terapie a pri ďalšej návšteve mi práve pri vyššie uvedenej otázke mnoho klientov líči svoje nadšenie, že sa po aplikácii kinesiotapu zbavili bolesti, ktorá ich trápila 20 rokov aj keď už toho vyskúšali mnoho...alebo došlo k zníženiu spasticity, zlepšeniu citlivosti, úprave postavenia nôh a tým vylepšeniu mechanizmu chôdze, podpore hojenia traumatizovaného svalu a umožneniu jeho zapojenia do pohybových aktivít...a mnohé ďalšie. Všetky tieto výsledky môžete kinesiotapom dosiahnuť, ak správne zhodnotíte situáciu, presne vyšetríte a určíte terapeutický efekt a cieľ.


A v čom teda vlastne spočíva to kúzlo kinesio tapu??? Predovšetkým v materiáli, z ktorého je vyrobený. Kinesio tape je elastická páska, tzn. že je možné ju nielen natiahnuť, ale po tom, čo ťah uvoľníme, má schopnosť zmrštiť sa na svoj pôvodný rozmer. Elastické vlastnosti si kinesiotape udržuje pod dobu 3 – 5 dní. Nositeľom týchto unikátnych vlastností kinesiotapu (značky MUELLER) je vysoko pružné vlákno polyuretánu. Kinesio tape lepíme (u väčšiny techník) v natiahnutí pohybového segmentu, čím dôjde k napnutiu kože a ostatných mäkkých tkanív. Po návrate segmentu do neutrálnej pozície sa kinesio tape v dôsledku elasticity polyuretánového vlákna zmrští naspäť a na kinesio tejpe pozorujeme "zvrásnenie". Práve toto zvrásnenie tvorí veľkú časť terapeutického účinku. V jeho dôsledku dôjde k elevácii kože, podkožia, povrchovej fascie, čím dosiahneme zväčšenie priestoru medzi uvedenými vrstvami a svalom. V tomto "medzipriestore" dosiahneme dekompresie lymfatickej a krvnej cirkulácie, zníženie tlaku na receptory a radu elektrochemických zmien, čo klient pociťuje ako zníženie bolesti a často aj tepelné prehriatie lepenej oblasti (v súvislosti so zlepšeným prekrvením).


Samotné vlákno polyuretánu by bolo veľmi jednoducho poškoditeľné, preto je omotané priadzou zo 100% bavlny, čím je chránené pred mechanickými vplyvmi. Bavlna v kombinácii s elastickým vláknom umožňuje vzdornosť voči vode, zároveň priedušnosť a rýchle schnutie. Klient sa teda s kinesio tapom môže normálne sprchovať alebo plávať v bazéne. Perfektnú adhéziu zaručuje termosenzitívne lepidlo z lekárskej živice, ktoré sa aktivuje teplom a preto už po 20 minútach dokonale priľne. Dokonalé priľnutie kinesio tejpu je zaručené len vtedy, ak je pokožka správne pre kinesiotejpovanie pripravená – teda oholená, odmastená a osušená. Kinesio tape neobsahuje latex, dá sa preto považovať za hypoalergénny. V závislosti na jeho hrúbke, priedušnosti, a elasticite (je ho možné natiahnuť až na 140% z jeho kľudovej dĺžky) ho možno prirovnať k druhej koži, čo zaručuje, že do dvoch hodín po nanesení ho nebude dotyčný spravidla vôbec vnímať. Neobmedzuje rozsah pohybu ani prietok krvi a lymfy.


Pri samotnej aplikácii sa vždy snažte nedostať sa s kinesiotapom do kontaktu na strane lepidla a kinesio tape neprelepovať! Tzn. ak nie ste spokojní s tým, kam ste kinesio tape umiestnili, radšej ho odlepte a pripravte si nový tape. Prelepovaný kinesio tape už nikdy nebude dobre držať, rovnako ako tejp ukotvený na tejpe. Možnosť odlepovania ďalej eliminujete, keď okraje kinesio tapu zastrihnete do oblúčiku. Podľa použitej techniky je možné kinesiotape ponechať 3-5 dní (okrem iného z dôvodu znižovania elasticity polyméru). Potom ho šetrne, v smere rastu ochlpenia, pomaly a ťahom odstráňte a medzi ďalšou aplikáciou na rovnaké miesto nechajte aspoň 24hodinový odstup. Odstránenie kinesio tapu sa dá zjednodušiť minerálnymi olejmi, mydlovou vodou či špeciálnymi prípravkami, "removermi".


Rozlišujeme dve základné a šesť korekčných techník. Základnými technikami ovplyvňujeme svalový tonus v zmysle inhibície a facilitácie svalu. V korekčných technikách pracujeme najmä s "kompresnými" a "dekompresnými" silami kinesio tapu v súlade so stupňom natiahnutia kinesio tapu. Každá technika vyžaduje jej presnú znalosť, hlavne smer lepenia a stupeň natiahnutia, ktorý vyjadrujeme v percentách. Preto odporúčam navštíviť kurz "Terapeutické využitie kinesio tapu", kde sa dozviete o kinesio tape a kinesiotapingu všetko, čo potrebujete, aby ste boli schopní rozlíšiť, akú techniku je vhodné v konkrétnom štádiu choroby a na konkrétne tkanivo použiť a kinesio tape správne aplikovať.

 

 

Po získaní znalostí všetkých techník budete schopní:

 

 • znížiť opuch
 • podporiť hojenie
 • zmierniť či celkom odstrániť bolesť
 • eutonizovať svaly – hypotonické podporiť (facilitovať) v ich funkcii, hypertonické svalové vlákna naopak inhibovať
 • centrovať a stabilizovať kĺby
 • mobilizovať fascie
 • podporiť štruktúry súvisiace s kĺbmi – väzy, šlachy
 • a iné

 

 

A riešiť klinické stavy ako sú:

 

 • vertebrogénny algický syndróm
 • parézy
 • zmrznuté rameno
 • impingement syndrom
 • burzitídy
 • entézopatie (tenisový lakeť, golfový lakeť...) a tendinitídy
 • úžinové syndrómy (syndróm karpálneho tunelu apod.)
 • spasticita
 • deformity nôh (hallux valgus, kladívkové prsty, pes equinovarus...)
 • distorzie členku, zápästia...
 • lymfedém
 • akútne a aktívne jazvy
 • DMO
 • torticollis
 • a mnoho ďalších

 

 

Pri aplikácii kinesio tapu pamätajte, že:

 

 • kinesio tape je už na podkladovom papieri nanesený s 10-15% napätím
 • by ste sa mali vyhnúť citlivým miestam ako napr. axilla, vlasová časť zátylku, triesla apod.
 • je nutné dôkladné odobratie anamnézy! Aj kinesiotaping má svoje (relatívne) kontraindikácie, ako sú napr.: horúčkové stavy, melanóm kože, hnisavé kožné prejavy, akútna trombóza, kardiopulmonálna dekompenzácia, otvorené rany, elefantiáza a vzácne aj alergie na zložky kinesio tapu
 • techniky kinesiotapingu sú špecifické, preto kinesio tape nikdy nepoužívajte v aplikáciách fixačného tejpovania
 • vždy je nutné uvedomiť si cieľ, ktorého v terapii chcete dosiahnuť a techniky kinesiotapingu používať v súlade s týmto zámerom
 • rešpektujeme fyziológiu hojenia a anatomické pomery svalov, väzov, fascií, šliach a lymfatického systému!
 • kinesio tape v terapii nemá len mechanický účinok, ktorý je ľahko viditeľný a predstaviteľný
 • v kinesiotapingu využívame predovšetkým oslovenia nervovej sústavy, keď zmenou pomerov na periférii modulujeme aferenciu a potom očakávame na túto zmenu odpoveď centrálneho nervového systému
 • kinesio tape je dôležité chápať ako súčasť komplexnej liečby, slúžiaci k predĺženiu či podpore efektu Vašej ďalšej terapie!

 

spodni

 

 

 

 

 

© 2014 SPORTMEDIC
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

 

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK